Závažná získaná krvácivá onemocnění

Autor: MUDr. Jitka Šlechtová
V prezentaci je poukázáno na možnost výskytu vzácných získaných krvácivých onemocnění - získané hemofilie typu A a von Willebrandova syndromu. Autorky poukazují na svízelnost diagnostiky a léčby těchto závažných onemocnění. Jak diagnostika, tak léčba musí být prováděna na pracovišti se zkušenostmi v diagnostice i léčbě závažných krvácivých onemocnění - na pracovišti, které je hemofilickým centrem a má dostatečný počet erudovaných lékařů, analytiků a laborantů.

Komentáře