VLČEK SE ZBLÁZNIL! PRASEČÍ HLAVA V COCA-COLE! 🤦‍♂️ *REAKCE*

Napiš mi tvůj názor dolů do komentářů! :)
❤️Byl bych moc rád za sdílení!❤️
📷 IG: instagram.com/tessy_ig/
👍🏻 FB: facebook.com/lukas.dostalek1/
📩 MAIL: lukinaso@seznam.cz (bussiness)
UPOZORNĚNÍ: Vše je myšleno satirou a ironií, účelem videa není nikoho ponížit či zesměšnit.
ZDROJ: SMAZÁNO
Pokuď má autor použitých videí připomínku či požadavek, kontaktujte mě na e-mailu. V jiném případě to nebudu řešit a nemáte právo požadovat video odstranit.
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(2) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.
#ondravlcek #reakce

Komentáře