Karaimi Kateřina Motyčková, Superrozhovor - Vracíme se domů...

Další rozhovory a články najdete na: www.cestyksobe.cz
Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.

Komentáře