Jak nás ovládá systém a jak se mu bránit! - Jaroslav Dušek (ukázka)

Povídání o tlaku systému a naší svobodě s manželi Hanáčkovými nad jejich knihou „Nemoc, dar, transformace“ v pořadu Duše K v Divadle Kampa. Petr prošel vážným onkologickým onemocněním dolní čelisti a ke svému uzdravení zvolil nekonvenční cestu. Musel se zbavit vlastního strachu z nemoci i tlaku systému, který ho nutil k ozařování a chirurgickému zmrzačení. S pomocí manželky Martiny se vyléčil svépomocí.
Celé, téměř tříhodinové, video můžete vidět na YT na kanále Divadlo Kampa ch-me.org/videos/video-zz_BbkRIIOg.html
Více také na www.divadlokampa.cz
Knihu „Nemoc - dar transformace“ si můžete objednat na
www.eminent.cz/kniha.php?id_knihy=621
______________________________
Další VIDEA najdete na GoschaTV1
ch-me.org/utitle-GoschaTV1
Více o aktivitách spolku GOSCHA na
www.goscha.cz/
Naši práci můžete podpořit na
www.goscha.cz/dekujeme-za-podporu/
Igor Chaun a spolek Goscha také na Facebooku
facebook.com/igor.chaun

Komentáře