Hapësira e ëndrrës së Alban Skenderaj

Gazetar: Artan Telaku
Kamera: Mirand Karamani
Montazhi: Arianit Halili

Komentáře