کوچ سرخ با فهیم فیضی - قسمت نوزدهم / Kawche Sorkh with Fahim Faizi - Ep. 19

مهمان این برنامه ما شخص مشهور و قندولی است که در داخل و خارج از افغانستان طرفدارهای خاص خود را دارد، فهیم فیضی یا رییس فهیم مهمان این برنامه کوچ سرخ ما است. فهیم جان درباره دلیل خوش نداشتن مکتب، اذیت شدن توسط یک عده از مردم و سرگرمی روزانه خود قصه میکند.
سیر جان هم سوالای جالب و خنده دار خوده از فهیم جان میکنه و جوابهای فهیم هم جالب و بعضی هم معنای خاص خودش را دارد. بخاطر دیدن این برنامه بروی ویدیو کلیک کنید و نظریات خود را درباره این قسمت کوچ سرخ از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
In this episode we have a famous and cute person who has a lot of fans inside and outside of the country, Fahim Faizi or Rais Fahim is our guest in this episode of Kawche Sorkh. Fahim talks about why he doesn’t like going to school, how he gets harassed by some people and about his hobbies.
Also, Siar asks him funny and interesting questions and Fahim’s answers are funny as well some of the answers have special meanings. To watch this show you can click on the video and you can share your thoughts about this episode in the comments.

محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان) سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی پایین تماشا کنید
Subscribe for exclusive Afghan productions such as reality TV shows (Afghan Star) TV Drama Series, Talk shows, Comedies, Cooking Shows and a lot of extra exclusive content!
---------------------------------------------------------------------------------
| Official CH-me Channel | ch-me.org/utitle-TOLOTV
| Official Facebook | facebook.com/TOLOTV
| Official Instagram | instagram.com/tolotvofficial
| Official Twitter | twitter.com/TOLO_TV
Watch TOLO TV on Yahsat /: tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency
TOLO TV is the leading general entertainment TV Channel in Afghanistan. TOLO TV shows are made locally or acquired globally and are all dubbed in Dari

Komentáře