صفحه دو آخرهفته: احتمال درگیری نظامی بین آمریکا و ایران

مهمانان:
حسام دست‌پیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح‌الدین اربیل و تحلیلگر مسایل عراق،
مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هریس‌برگ پنسیلوانیا،
ناهید فرهاد، پژوهشگر در مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عضو جریان سوم،
علی قلی زاده، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی در دانشگاه علوم و تکنولوژی چین.
اینستاگرام: instagram.com/bbcpersia
فيسبوک: facebook.com/bbcpersian
وبسايت ما: www.bbc.co.uk/persian/
توييتر: twitter.com/bbcpersian
#BBCPersian

Komentáře