Gold AG

Gold AG

Gold AG

Kanali i vetëm zyrtar i Gold AG i cili menaxhohet nga kompania ONIMA. Të gjitha të drejtat e videove të publikuara i takojnë Gold AG, të cilat janë të mbrojtura ligjërisht. Videot nga ky kanal nuk mund të kopjohen, të gjithë shkelësit e të drejtave do të ndjeken penalisht sipas dispozitave ligjore në fuqi. Për çdo informacion të mëtejshëm kontaktoni në adresat e mëposhtme:
Connect with Gold AG:
facebook.com/GoldAG.Legend
instagram.com/arianagushi1986
ONIMA:
support@onima.co
© 2018 Gold AG. All Rights Reserved

Gold AG - Suhareka

 

Gold AG - Suhareka

 Před 3 měsíci

 

Gold AG - History

 

Gold AG - History

 Před 8 měsíci

 

Gold AG - Beg Riza (Berlin)

 

Gold AG - Beg Riza (Berlin)

 Před 3 lety

 

Gold AG - Une

 

Gold AG - Une

 Před 3 lety

 

Gold AG -  Lotët e djalit

 

Gold AG - Lotët e djalit

 Před 3 lety

 

Gold AG -  Luani Luginës

 

Gold AG - Luani Luginës

 Před 3 lety

 

Gold AG - Ne lufte ne liri

 

Gold AG - Ne lufte ne liri

 Před 5 lety

 

Gold AG - Aga i Lugines

 

Gold AG - Aga i Lugines

 Před 5 lety

 

Gold AG - Nguce Ananin

 

Gold AG - Nguce Ananin

 Před 5 lety

 

Gold AG - Hoxha i Drenices

 

Gold AG - Hoxha i Drenices

 Před 5 lety

 

Gold Ag - Kosova

 

Gold Ag - Kosova

 Před 5 lety

 

Gold AG - Ma i Qarti

 

Gold AG - Ma i Qarti

 Před 5 lety

 

Gold Ag - Shkupi

 

Gold Ag - Shkupi

 Před 5 lety

 

Komentáře